Afvalbeheer

Om schade en daaropvolgende besmetting van de omgeving te voorkomen, moet het geneesmiddel zelf of elk personeelslid dat is betrokken bij de omgang en het vervoer van cytotoxische geneesmiddelen, evenals het verpakken, de opslag en het vervoer van deze geneesmiddelen met uiterste voorzichtigheid worden benaderd.

Alle verpakkingsmateriaal dat is bedoeld om te worden opgeslagen of vervoerd, moet van duidelijke etiketten zijn voorzien. Als er ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen toch product wordt gemorst, mogen het verwijderen en afvoeren van de gemorste cytotoxica alleen worden uitgevoerd door daartoe opgeleid personeel. In alle ruimten waarin cytotoxische geneesmiddelen worden bewaard, vervoerd, behandeld en toegediend, moet een absorptiekit aanwezig zijn.

Alle materiaal dat in contact is geweest met cytotoxische geneesmiddelen wordt als cytostatisch afval gezien en is om die reden gevaarlijk afval. Cytostatisch afval moet worden verzameld in specifieke containers die na het vullen hermetisch kunnen worden afgesloten. Daarnaast moet aan toepasselijke nationale en regionale wettelijke vereisten, evenals aan regelgeving op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen, worden voldaan. Het afvoeren van afval moet zeer nauwkeurig worden gepland en georganiseerd om gevaar voor de volksgezondheid, de omgeving en de openbare veiligheid te voorkomen.

In het bijzonder bij het vervoer van cytotoxisch afval moet de regelgeving die geldt voor gevaarlijke goederen, worden gevolgd.

Informatie over Europese regelgeving en praktijkstandaarden voor de opslag, het vervoer en het beheer van afval, vindt u in de PIC/S, pag. 22, item 5.7... , in de EU GMP-richtlijnen, Annex 1, in QuapoS 5, pag.10, 4.1-4.3, en in de ISOPP (sectie 2 voor het vervoer van cytotoxische stoffen, sectie 14 voor het morsen van cytotoxische stoffen, extravasatie en andere incidenten, sectie 15 voor de hantering van afval en excreten van patiënten). Plaatselijke voorschriften kunnen van toepassing zijn en moeten aanvullend in overweging worden genomen.