BOD-meting (BZV)

BOD (biologisch zuurstofverbruik) is een belangrijke parameter voor de kwaliteit bij waterbeheer. VWR heeft producten en toestellens voor de verschillende toegepaste methoden.

BOD-incubatoren

Alle BOD-methoden vereisen dat monsters gedurende 5 dagen bij 20 °C worden bewaard. VWR biedt een breed scala aan temperatuurgereguleerde incubatoren

Ademhalings-BOD: BOD-zelfcontrole

Een reductie in zuurstof veroorzaakt een merkbaar drukverschil, gemeten door een druksensor. Praktisch en eenvoudig uit te voeren!

BOD (BZV), officiële methode met verdunning

BOD(BZV)-meting overeenkomstig EN 1899...

Fotometrische methode BOD

De BOD-test is een fotometrische celtest van Merck...