Kjeldahl

De Kjeldahl-methode kan worden onderverdeeld in drie hoofdstappen: destructie, distillatie en titratie.

1. Destructie: wordt bereikt door een homogeen monster te koken in geconcentreerd zwavelzuur in aanwezigheid van een katalysator. Het eindresultaat is een ammoniumsulfaatoplossing.

2. Distillatie: overmaat aan basen wordt aan het afbraakproduct toegevoegd om het ammoniumzout om te zetten in ammoniak, welk wordt overgedistilleerd.

3. Titratie: het stikstofgehalte in een monster kan worden berekend uit de kwantitatieve hoeveelheid ammoniak in het distillaat. De ammoniak wordt opgevangen in een exact gemeten extra hoeveelheid standaardzuuroplossing (terugtitratie) of een boorzuuroplossing (directe titratie).

Productselectie

Destructie

VWR biedt een aantal destructiesystemen voor diverse budgetten, manueel of automatisch

Distillatie

VWR biedt een aantal distillatiesystemen voor diverse budgetten, klassiek of snelle stoomdistillatie.

Titratie

Van eenvoudige buretten tot volledig geautomatiseerde en programmeerbare titratiesystemen van Schott en Mettler...

Kjeldahl-reagentia van Merck

Het doel was om katalysatoren te ontwikkelen voor kortere reactietijden...