Afvalwater- en effluenttesten

Afvalwater en effluent kunnen worden getest op allerlei parameters voor procescontrole, afvoer en naleving van wetgeving.

Om te kunnen voldoen aan uw afvoerlimieten heeft VWR een uitgebreid aanbod aan milieutesten. Aan welke testvereisten u ook moet voldoen voor afvalwater en effluent, bij VWR vindt u het juiste product.

Klik hieronder om naar het milieugedeelte van onze site te gaan. Daar vindt u gespecialiseerde producten, onder meer voor watermonsters, testkits, BZV-metingen en turbiditeit.

VWR biedt allerlei producten en services voor een volledige wateranalyse op locatie en in het laboratorium, met snelle testmethoden die voldoen aan de Europese normen.