Standaarden voor fysische eigenschappen

Veel verschillende assortimenten voor fysieke metingen: Viscositeitsstandaarden, smeltpuntstandaarden, dichtheidsstandaarden, brekingsindex en Brix-standaarden zijn leverbaar.

De belangrijkste drijfveren in alle bedrijfstakken zijn onder andere de toegenomen capaciteit van instrumentele technieken in de ppb- en ppt-bereiken en ook de eis dat de resultaten moeten worden geverifieerd en getraceerd. Het gebruik van geprepareerde standaarden en referentiematerialen geeft vertrouwen in de analyseresultaten en maakt het maken en valideren ervan in het laboratorium overbodig.

Productcategorieën

Viscositeitsnormen

Viscositeitsstandaarden voor gebruik bij kalibratie, controle, verificatie, kwalificatie of methodevalidatie van instrumenten voor kinematische en dynamische viscositeitsmeting

Dichtheidsstandaarden

Een compleet assortiment van nauwkeurige smeltpuntstandaarden om uw apparatuur met nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te kalibreren

Smeltpuntstandaarden

Een compleet assortiment van nauwkeurige smeltpuntstandaarden om uw apparatuur met nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te kalibreren

Standaarden voor refractieve index

Een van de meest uitgebreide assortimenten voor het kalibreren van uw refractometer

Literatuur

Aanvullende hulpmiddelen

Referentiematerialen

Vind meer referentiemateriaal