Reagentia, analytische kwaliteit

Een keuze aan reagentia van hoge zuiverheid, geschikt voor diverse analytische technieken. Deze bulkpakketten hebben uitgebreide gegarandeerde specificaties en elke batch is getest op potentiële verontreinigingen, zodat u telkens weer verzekerd bent van consistente kwaliteit. De vermelde limieten duiden op 'maximaal toegestane onzuiverheidslimieten' en niet op ‘standaardanalyses'.