Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Monstername

Monstername

VWR heeft een groot aanbod aan monsternameproducten, van filters tot grote automatische watermonsternemers voor alle soorten monstername, ongeacht het formaat, het volume of de bron.

Voor accurate resultaten en een geldige chain of custody is de integriteit van monstername, opslag en transport essentieel. Zonder adequate monstername- en bemonsteringstechnieken leveren zelfs de nauwkeurigste analytische procedures resultaten op die de werkelijke situatie niet goed weergeven.

Wat voor monstermatrix of monsterformaat u ook nodig hebt, VWR heeft voor u het juiste monsternamehulpmiddel, uit de VWR Collection of van een ander hoogwaardig merk.