Selectiegids voor slangen voor viscieuze vloeistoffen

Select tubing size based on flow rate and viscosity

Zo gebruikt u deze grafiek

Een voorbeeld:
u hebt een vloeistof van 800 centipoise die u wilt pompen met 150 mL/min. Zoek in bovenstaande grafiek op de as met "flowsnelheid" nu naar 150 mL/min en op de as met "viscositeit" naar 800 centipoise. Volg deze beide posities tot het punt waar ze samen komen. De grafiek laat zien dat met slangen van de typen L/S® 35 en L/S® 36 de gewenste flowsnelheid is te realiseren. Slangen van deze maten werken ook bij alle lagere viscositeiten en lagere flowsnelheden.

Opmerking:
Alle testgegevens van de viscositeit zijn verkregen bij het gebruik van stugge materialen voor de slangen, zoals Norprene®, PharMed®, Viton®, en Tygon® omdat deze formuleringen het best scoren bij toepassingen met een hoge viscositeit. De tests werden uitgevoerd met vloeistoffen op 21°C (0°F) en met een tegendruk van 0 bar (0 psig). Deze grafiek dient slechts als algemene leidraad en is geen garantie dat u de daarin getoonde resultaten daadwerkelijk zult behalen.

  • Masterflex Pompslangen
  • OEM-oplossingen voor pompen