Laboratorium- en productieondersteuning

VWRCATALYST kan eraan bijdragen dat uw wetenschappers zich uitsluitend op onderzoek richten — het uitgangspunt van innovatie en ontdekking. Onze getrainde medewerkers voeren operationele taken uit ter ondersteuning van de efficiëntie in het lab of de productieomgeving.

Ons model voor beheerde diensten omvat systemen en processen die zijn ontwikkeld, en verder worden ontwikkeld, om de groei van uw bedrijf direct te ondersteunen.

Wij bieden standaardpraktijkvoorschriften, overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau en kengetallen voor kernprestatie-indicatoren, zodat u het rendement van uw investering kunt meten. Daarnaast kunt u profiteren van onze gestructureerde Lean Six Sigma-adviesmethodologie, waarmee u uw laboratoriumbeheer- en wetenschappelijke processen kunt verbeteren.

Succesverhaal: laboratorium- en productieondersteuning

Zie alle succesverhalen


Omvat de bereiding van alle media van begin tot eind op basis van protocollen; kwaliteitscontrole (pH, osmolaliteit, geleiding, kleur, enz.); het registreren van gegevens; etikettering van producten en etikettering in verband met toxicologisch gevaar; aliquoteren van monsters; en het bereiden van speciale soorten media in een geventileerde zuurkast om kruisbesmetting te voorkomen.

Omvat het ontvangen, verpakken, voorbereiden, volgen en verzenden van monsters, waarbij wordt voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving inzake vervoer (lucht, weg en zee).

Omvat het toezicht houden op de status en het vullen van gasflessen, het uitwisselen van lege flessen, het controleren van de voorraad en het opnieuw bestellen in overeenstemming met de lokale milieu-, gezondheids- en veiligheidsprocedures.

Omvat het bestellen en aanvullen van droogijscontainers overeenkomstig de vraag en de milieu-, gezondheids- en veiligheidsprocedures.

Omvat het dagelijks verzamelen en controleren van artikelen die moeten worden geautoclaveerd; het registreren van autoclaafactiviteiten in bijbehorende logboeken; het legen van de autoclaaf, met inachtneming van passende risicobeheersing; en het verwijderen van afval.

Omvat het verzamelen van vuil glaswerk op laboratoriuminzamelpunten; het wassen van glaswerk in overeenstemming met de richtlijnen inzake reiniging en de aanbevelingen van de fabrikant; het retourneren van gereinigd glaswerk aan de laboratoria; het uitvoeren van zuiverheidsproeven; het onderhouden van de wasmachine om een neutrale pH te waarborgen en residuen te voorkomen; inspectie en kwaliteitscontrole om te garanderen dat het glas barstvrij is en/of geen overmatige slijtage vertoont. Kan zowel decentraal (wasmachines in verschillende laboratoria) als centraal (één centrale glaswasruimte) worden ingesteld.

Omvat het beheren van de voorraad chemicaliën, periodieke controles van de veiligheidsuitrusting, het onderhouden en bevoorraden van een veilige werkplaats, werkplekinspecties en ondersteuning op het gebied van naleving van labrapportage en archivering.